Author Topic: กฎหมายเมาแล้วขับ  (Read 5214 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sansirn

 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 1922
 • คะแนนการตอบ: 96
  • View Profile
 • ใช้รถแถวไหน: ชลบุรี
กฎหมายเมาแล้วขับ
« on: August 16, 2012, 08:45:17 AM »
เมื่อวานเห็นข่าวแว๊บๆ พูดถึงกฎหมายเมาแล้วขับว่า ถ้าคนนั่งข้างๆ ดื่ม+เมาในรถ (ถึงแม้คนขับจะไม่ได้เมาก็ตาม) ก็โดนจับด้วยเหมือนกัน ........ เรื่องนี้จริงหรือเปล่า พี่ๆ ท่านใดพอมีข้อมูลช่วยเล่าให้ฟังด้วยครับ
 • EJ
 • MINT

Offline Bouquet

 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 469
 • คะแนนการตอบ: 14
 • Gender: Male
  • View Profile
 • FaceBook: comgig
 • ใช้รถแถวไหน: กระบี่/พังงา/ภูเก็ต
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #1 on: August 16, 2012, 09:47:03 AM »
เขาหมายถึงตั้งวงชนแก้วกันในรถเลยหรือป่าว ถ้าแบบนั้นมันโดนกันมานานแล้วนะครับ
 • เครื่องยนต์รุ่น : ED-10 + CDI
 • ใช้รถรุ่น : มิร่า กระบะ , ล้อ : 14
 • น้ำมันเครื่อง : Vavoline Power Commonrail 10W-30, น้ำมันเกียร์ : Vavoline หัวแหลม

Offline Mira.moo_yuie

 • รถเล็ก รถเด็ก แต่อย่าแซง อย่าปาด
 • -
 • *
 • Posts: 97
 • คะแนนการตอบ: 1
 • Gender: Female
  • View Profile
 • FaceBook: mooyuie.saego
 • ใช้รถแถวไหน: ลพบุรี สระบุรี
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #2 on: August 16, 2012, 10:26:21 AM »
กฏใหม่ “เมาแล้วโดยสาร” ก็ถูกจับ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มีการบังคับใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการตรวจจับแอลกอฮอล์บนท้องถนนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆืท่านควรทราบ และน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราๆ โดยมีรายละเอียดของกฎหมายใหม่นี้มีดังนี้

เป็นกฏหมายที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 41มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
คำว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(วันที่ 8 สิงหาคม 2555)

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ส่วนคำว่า “ทาง” ตาม พ.ร.บ.จราจร หมายความว่า “ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจร หรือเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ” และคำว่า “รถ” หมายความถึง “ยานพาหนะทางบกทุกชนิดเว้นแต่รถไฟและรถราง

จากที่กล่าวมาแปลว่า ตอนนี้ไม่เฉพาะคนขับเท่านั้น แต่เป็นผู้โดยสาร เขาก็ห้ามดื่มแล้วนะครับผม โดยหลายคนอาจจะสับสนกับการ “เมาแล้วขับ” จริงๆแล้วมันเป็นคนละส่วนกัน เพราะกฎหมายนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ หลักๆคือ ห้ามเรื่องสถานที่ที่ดื่ม ซึ่งเดิมกฎหมายนี้ห้ามเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานที่ราชการ เป็นต้น แต่ของใหม่นี้ห้ามดื่มบนรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่ครับ (ถือว่า “รถ” เป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามดื่มครับ)

แต่กฎหมายเกี่ยวกับ “เมาแล้วขับ” เป็นไปตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ซึ่งไม่ดูว่าดื่มที่ไหน แต่ถ้าคนขับมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัมในขณะขับรถ ถือว่ามีความผิด

ที่มา http://www.kmotors.co.th/2012/08/alcohol/

 • EF-RL 3 สูบ แถวเรียง 12 วาล์ว, สายพานขับ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ (ที่รู้..เพราะไปดูในห้องสมุดเว๊ปมา)
 • มิร่าแค๊ป กระบะยาว
 • โซฮอร์ 95

Offline สต๊าฟลัลล๊า

 • I am MiraP1
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 724
 • คะแนนการตอบ: 36
 • Gender: Male
 • TuiNui 087-437-4470
  • View Profile
  • http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tui-jha&month=07-2008&date=20&group=7&gblog=48
 • FaceBook: MrArkom Kulsiri
 • ใช้รถแถวไหน: ประชาอุทิศ-สาธร วงเวียนใหญ่-พระราม2 พระประแดง
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #3 on: August 16, 2012, 10:40:49 AM »
บ้าไปแล้ว อย่างนี้ไปกินเหล้า แล้วนั่งแท๊กซี่กลับบ้านก็ผิดอะดิ
 • เครื่อง:Daihatsu EF-RL Twincam12V Turbo Intercooler
 • รุ่น : Mira P2
 • เชื้อเพลิง: Gassohal 95

Offline amp

 • 086-449-1606
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 691
 • คะแนนการตอบ: 18
 • Gender: Male
  • View Profile
 • ใช้รถแถวไหน: นครสวรรค์
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #4 on: August 16, 2012, 11:01:59 AM »
จากที่อ่านคือเขาห้ามดื่มขณะขับหรือโดยสาร หมายความว่าตอนนั้นถ้าเราไม่ได้กำลังดื่มไม่ผิด
ถ้าอยากจะดื่มไปเดินทางไปด้วยโดยไม่ผิดกฏผมายคือ จอดรถแล้วซดเหล้า หรือเอาชัวๆจอดรถออกมายืนซดเหล้านอกรถชัวกว่า แต่อย่าไปจอดในวัดนะโดน :19 :19 :19
 • ED 10
 • p4
 • LPG 100%

Offline Mira.moo_yuie

 • รถเล็ก รถเด็ก แต่อย่าแซง อย่าปาด
 • -
 • *
 • Posts: 97
 • คะแนนการตอบ: 1
 • Gender: Female
  • View Profile
 • FaceBook: mooyuie.saego
 • ใช้รถแถวไหน: ลพบุรี สระบุรี
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #5 on: August 16, 2012, 01:31:23 PM »
     ก้อคือ  เค้าออกกฎหมาย ให้ "รถ" เป็นสถานที่ห้าม ดื่มสุรา เหมือนกับ สถานที่ราชการ วัด   

   ตัวอย่างเช่น  ถ้าเจอด่านตรวจ แล้วนั่งเมาหลับอยู่ในรถ เพื่อนขับรถมาส่ง เราไม่ได้เป็นคนขับ ก้อจะไม่ผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ซึ่งไม่ดูว่าดื่มที่ไหน แต่จะดูที่คนขับ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัม คนขับก้อจะผิด

    ทั้งนี้ ถ้าเราเมานั่งอยู่ในรถ เพื่อนขับรถมาส่ง เราไม่ได้เป็นคนขับ  แต่มี ขวดเหล้าอยู่ในรถ ก้อจะหมายความว่า กล่าวโทษไว้ก่อนว่าคุณดื่มเหล้าในรถ ผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ

ปล. งง เนอะ


 • EF-RL 3 สูบ แถวเรียง 12 วาล์ว, สายพานขับ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ (ที่รู้..เพราะไปดูในห้องสมุดเว๊ปมา)
 • มิร่าแค๊ป กระบะยาว
 • โซฮอร์ 95

Offline DekIT

 • -
 • *
 • Posts: 35
 • คะแนนการตอบ: 0
 • Gender: Male
 • 0851104548
  • View Profile
 • FaceBook: teerawut.newcastle
 • ใช้รถแถวไหน: นครปฐม
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #6 on: August 16, 2012, 02:10:37 PM »
     ก้อคือ  เค้าออกกฎหมาย ให้ "รถ" เป็นสถานที่ห้าม ดื่มสุรา เหมือนกับ สถานที่ราชการ วัด   

   ตัวอย่างเช่น  ถ้าเจอด่านตรวจ แล้วนั่งเมาหลับอยู่ในรถ เพื่อนขับรถมาส่ง เราไม่ได้เป็นคนขับ ก้อจะไม่ผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ซึ่งไม่ดูว่าดื่มที่ไหน แต่จะดูที่คนขับ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัม คนขับก้อจะผิด

    ทั้งนี้ ถ้าเราเมานั่งอยู่ในรถ เพื่อนขับรถมาส่ง เราไม่ได้เป็นคนขับ  แต่มี ขวดเหล้าอยู่ในรถ ก้อจะหมายความว่า กล่าวโทษไว้ก่อนว่าคุณดื่มเหล้าในรถ ผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ

ปล. งง เนอะ

งี้ถ้าไปเมาที่อื่นมาแล้วโดยสารรถกลับมา (คนขับไม่เมา) แล้วหิ้วเหล้ากลับมาด้วย
เจอด่านตรวจเจอว่าคนที่โดยสารมาเมา แล้วเจอขวดเหล้าเปิดกินไปแล้ว (เหลือจากที่ไปกินมา) ก็เรียบร้อยเลยใช่มะ  :9
 • ED10
 • Mira P2
 • เบนซิน

Offline Mira.moo_yuie

 • รถเล็ก รถเด็ก แต่อย่าแซง อย่าปาด
 • -
 • *
 • Posts: 97
 • คะแนนการตอบ: 1
 • Gender: Female
  • View Profile
 • FaceBook: mooyuie.saego
 • ใช้รถแถวไหน: ลพบุรี สระบุรี
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #7 on: August 16, 2012, 02:49:17 PM »
     ก้อคือ  เค้าออกกฎหมาย ให้ "รถ" เป็นสถานที่ห้าม ดื่มสุรา เหมือนกับ สถานที่ราชการ วัด   

   ตัวอย่างเช่น  ถ้าเจอด่านตรวจ แล้วนั่งเมาหลับอยู่ในรถ เพื่อนขับรถมาส่ง เราไม่ได้เป็นคนขับ ก้อจะไม่ผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ซึ่งไม่ดูว่าดื่มที่ไหน แต่จะดูที่คนขับ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัม คนขับก้อจะผิด

    ทั้งนี้ ถ้าเราเมานั่งอยู่ในรถ เพื่อนขับรถมาส่ง เราไม่ได้เป็นคนขับ  แต่มี ขวดเหล้าอยู่ในรถ ก้อจะหมายความว่า กล่าวโทษไว้ก่อนว่าคุณดื่มเหล้าในรถ ผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ

ปล. งง เนอะ

งี้ถ้าไปเมาที่อื่นมาแล้วโดยสารรถกลับมา (คนขับไม่เมา) แล้วหิ้วเหล้ากลับมาด้วย
เจอด่านตรวจเจอว่าคนที่โดยสารมาเมา แล้วเจอขวดเหล้าเปิดกินไปแล้ว (เหลือจากที่ไปกินมา) ก็เรียบร้อยเลยใช่มะ  :9

ขึ้นอยู่กะ ตำหนวด  ว่าจะเอ็นดูเราแค่ไหน  และเราจะน่าเอ็นดู ขนาดไหน  ( ต้องถามประสบการณ์คนที่เจอด่านบ่อยๆๆ อ่ะ)

มองจิงๆๆ มันก้อมีช่องว่างให้ทั้งสองฝ่าย ทั้งได้และเสีย อยู่ที่มุมมอง  เพราะสถานการณ์จริงๆๆ  อยู่ที่หน้างาน หน้าด่าน  เลยยยย   
 • EF-RL 3 สูบ แถวเรียง 12 วาล์ว, สายพานขับ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ (ที่รู้..เพราะไปดูในห้องสมุดเว๊ปมา)
 • มิร่าแค๊ป กระบะยาว
 • โซฮอร์ 95

Offline สต๊าฟลัลล๊า

 • I am MiraP1
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 724
 • คะแนนการตอบ: 36
 • Gender: Male
 • TuiNui 087-437-4470
  • View Profile
  • http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tui-jha&month=07-2008&date=20&group=7&gblog=48
 • FaceBook: MrArkom Kulsiri
 • ใช้รถแถวไหน: ประชาอุทิศ-สาธร วงเวียนใหญ่-พระราม2 พระประแดง
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #8 on: August 16, 2012, 08:58:56 PM »
คนออกกฏหมายข้อนี้ ปัญญาอ่อน แม่งแดรกเหล้าไม่เป็นอะดิ เลยฟุ้งซ่าน คนนั่งกินในรถ ถ้ามันไม่ได้ขับ ก็ช่างหัวมันปะไร
อย่างนี้ ถ้าพวกเราไปมีทติ้ง พี่ยัน ขนเหล้าไปลังนึงแล้วกินไม่หมด แถมพี่ยันก็เมาแอ๋ ให้พี่อี๊ดขับรถกลับ เหล้าที่เหลือต้องโยนทิ้งทั้งหมดสินะ หรือไม่ก็เก็บเหล้ากลับมาแล้วโยนพี่ยันทิ้งไป  เพราะมีคนเมาและขวดเหล้าอยู่ในรถด้วยกันไม่ได้
คนออกกฏแม่งติงต๊องพอๆกะไอ้กองเซ็ยเซ่อ ที่เบลอหัวนมชิสุกะ แหละ
 • เครื่อง:Daihatsu EF-RL Twincam12V Turbo Intercooler
 • รุ่น : Mira P2
 • เชื้อเพลิง: Gassohal 95

Offline ching999

 • -
 • *
 • Posts: 493
 • คะแนนการตอบ: 4
 • Gender: Male
 • 087-7309647
  • View Profile
 • FaceBook: ching007_18@hotmail.com
 • ใช้รถแถวไหน: ตาก
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #9 on: August 16, 2012, 09:01:31 PM »
จะเลิกเหล้า หรือ เลิกขับรถดีนะ :30 :30 :30
 • EF-RL
 • P3
 • โซเฮอร์95 + LPG

Offline amp

 • 086-449-1606
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 691
 • คะแนนการตอบ: 18
 • Gender: Male
  • View Profile
 • ใช้รถแถวไหน: นครสวรรค์
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #10 on: August 17, 2012, 07:13:01 AM »
อยากรู้ว่าห้ามผู้โดยสารกินเหล้า มันช่วยเรื่องอะไรหว่า
 • ED 10
 • p4
 • LPG 100%

Offline ching999

 • -
 • *
 • Posts: 493
 • คะแนนการตอบ: 4
 • Gender: Male
 • 087-7309647
  • View Profile
 • FaceBook: ching007_18@hotmail.com
 • ใช้รถแถวไหน: ตาก
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #11 on: August 17, 2012, 07:14:21 AM »
อยากรู้ว่าห้ามผู้โดยสารกินเหล้า มันช่วยเรื่องอะไรหว่า

น้ำให้ผู้ขับน้ำลายไหลไงหละพี่.. :4 :4 :4
 • EF-RL
 • P3
 • โซเฮอร์95 + LPG

Offline fang_web

 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 366
 • คะแนนการตอบ: 10
 • ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงรักมิร่า แต่สิ่งที่สัมผัสได้คือ มิร่าสามารถทำให้คนที่เห็นเรามีรอยยิ้ม
  • View Profile
 • FaceBook: fang_peeeti
 • ใช้รถแถวไหน: ศรีราชา
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #12 on: August 17, 2012, 04:00:11 PM »
คนออกกฏหมายข้อนี้ ปัญญาอ่อน แม่งแดรกเหล้าไม่เป็นอะดิ เลยฟุ้งซ่าน คนนั่งกินในรถ ถ้ามันไม่ได้ขับ ก็ช่างหัวมันปะไร
อย่างนี้ ถ้าพวกเราไปมีทติ้ง พี่ยัน ขนเหล้าไปลังนึงแล้วกินไม่หมด แถมพี่ยันก็เมาแอ๋ ให้พี่อี๊ดขับรถกลับ เหล้าที่เหลือต้องโยนทิ้งทั้งหมดสินะ หรือไม่ก็เก็บเหล้ากลับมาแล้วโยนพี่ยันทิ้งไป  เพราะมีคนเมาและขวดเหล้าอยู่ในรถด้วยกันไม่ได้
คนออกกฏแม่งติงต๊องพอๆกะไอ้กองเซ็ยเซ่อ ที่เบลอหัวนมชิสุกะ แหละ

5555  ยกตัวอย่างซะเห็นภาพ.....
 • ed 10 / ef
 • P2 / GINO
 • LPG / FUEL

Offline sansirn

 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 1922
 • คะแนนการตอบ: 96
  • View Profile
 • ใช้รถแถวไหน: ชลบุรี
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #13 on: August 17, 2012, 06:08:40 PM »
คนที่ออกกฎข้อนี้ต้องเป็นอริกับบริษัทเหล้าเป็นแน่แท้ ........ เฮ้อ ทำอะไรที่พอดีกันไม่เป็นหรือไงน๊าคนเรา  :15

ปล.1 ตัวผมไม่กินเหล้านะ แต่ผมเห็นว่าบางเรื่องมันเข้าข่ายจำกัดสิทธิกันมากไป ถ้าอยากแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ สั่งเลิกขายซะเลยจบ....
ปล.2 กล้องดักจับความเร็วอีกเรื่องนึง ขยันดัก-ขยันถ่ายกันจัง ..... โจร-โขมย เต็มเมืองไม่ยอมไปจัดการ จ้องจะจับแต่รถ ซึ่งคนขับส่วนใหญ่เป็นพลเมืองดีกว่าค่อน
 • EJ
 • MINT

Offline moo_mira

 • โทร 085-9687428
 • -
 • *
 • Posts: 1002
 • คะแนนการตอบ: 52
 • Gender: Male
 • ก็แค่เสียดายอะไหล่เก่า
  • View Profile
 • FaceBook: Poonsak Duangprom
 • ใช้รถแถวไหน: คลองด่าน สมุทรปราการ
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #14 on: August 18, 2012, 08:54:59 AM »
จับรถ มันกินง่ายกว่า  ไม่เสี่ยงตายอีกตะหาก งัยครับ............ อิ อิ อิ
 • ED10
 • P2
 • LPG 99%

Offline ตาโต

 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 948
 • คะแนนการตอบ: 34
 • Gender: Female
  • View Profile
 • FaceBook: วิทู พอตเตอร์
 • ใช้รถแถวไหน: โคราช
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #15 on: August 18, 2012, 06:21:42 PM »
ถ้าเรามีขวดเหล้าในรถและโดยสารมาอย่างตุ้ยว่า  และจะเล่นข้อหานี้   เราจะสู้คดี  พิสูจน์ให้ได้ว่ากินในรถ  ถ้าพิสูจน์ไม่ได้จะฟ้องกลับให้บรรลัยไปข้างนึงเลย   

 • เขตโคราชทุกอำเภอ ส่งแค๊ตตาล๊อกมิสทีนถึงบ้าน 0957202109
 • P2

Offline pppppppp

 • เบื่อสมองก็ลองใช้หัวใจคิดบ้าง
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 200
 • คะแนนการตอบ: 5
 • Gender: Male
 • พิมพ์แล้วขึ้นตรงไหนหว่า
  • View Profile
 • FaceBook: ปราโมทย์ โรจน์
 • ใช้รถแถวไหน: ปากน้ำโพ ลุ่มเจ้าพระยา
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #16 on: August 20, 2012, 11:42:44 AM »
ถูกต้อง  ข้อหาอื่นถ้ามั่นใจก้สู้คดีได้ทั้งนั่น  เช่นใบสั่ง ที่ให้ไปเสียค่าปรับ  อ่านดูดีดี ว่าก่อนจ่ายแล้วเราเซ็นนั้น
 คือยอมรับสารภาพ  ยอมให้เปรียบเทียบปรับ
... ถ้ามั่นใจ หลักฐานชัด  ไม่จ่ายขอสู้คดีตำหนวดก็หงายหลังมาเยอะละ
 • ef rl twincam turbo
 • p3
 • โซฮอล95 + lpg ระบหัวฉีดa/g

Offline สต๊าฟลัลล๊า

 • I am MiraP1
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 724
 • คะแนนการตอบ: 36
 • Gender: Male
 • TuiNui 087-437-4470
  • View Profile
  • http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tui-jha&month=07-2008&date=20&group=7&gblog=48
 • FaceBook: MrArkom Kulsiri
 • ใช้รถแถวไหน: ประชาอุทิศ-สาธร วงเวียนใหญ่-พระราม2 พระประแดง
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #17 on: August 23, 2012, 08:27:07 PM »
อะฮ้า ถ้าอย่างนี้เวลาไอ้จ๋ามันจับได้ แล้วผมไม่ยอมรับ ขอสู้คดีพิสูจความผิดไห้ได้ ก็มีสิทธิ์รอดได้เหมือนกันไช่มะ

ดีล่ะ ต่อไปนี้จะเถียงให้หงายหลังเลย 5555  :24 :24 :24
 • เครื่อง:Daihatsu EF-RL Twincam12V Turbo Intercooler
 • รุ่น : Mira P2
 • เชื้อเพลิง: Gassohal 95

Offline amp

 • 086-449-1606
 • STAFF
 • -
 • *****
 • Posts: 691
 • คะแนนการตอบ: 18
 • Gender: Male
  • View Profile
 • ใช้รถแถวไหน: นครสวรรค์
Re: กฎหมายเมาแล้วขับ
« Reply #18 on: August 23, 2012, 09:18:34 PM »
อะฮ้า ถ้าอย่างนี้เวลาไอ้จ๋ามันจับได้ แล้วผมไม่ยอมรับ ขอสู้คดีพิสูจความผิดไห้ได้ ก็มีสิทธิ์รอดได้เหมือนกันไช่มะ

ดีล่ะ ต่อไปนี้จะเถียงให้หงายหลังเลย 5555  :24 :24 :24
ว่าแต่ใครจะหงายหลังหว่า :19 :19 :19
 • ED 10
 • p4
 • LPG 100%